És un tipus d’impressió basat en la repulsió que existeix entre l’aigua i les matèries greixoses. Les màquines d’òfset tenen, fonamentalment, tres cilindres, que duen a terme la impressió. La planxa impressora, muntada en el primer cilindre, transmet la imatge al segon cilindre, recobert de cautxú, el qual imprimeix el paper que passa entre aquest i el tercer cilindre.

Màquina d’imprimir en sistema òfset de quatre cossos: 1, alimentador de paper; 2, registre d’entrada; 3, roleus humitejadors; 5, cilindre portaplanxa; 6, cilindre recobert de cautxú; 7, cilindre de contrapressió; 8, cilindre de lliurament; 9, cilindre magatzem (quan la màquina imprimeix les dues cares); 10, cilindre inversor (quan la màquina imprimeix les dues cares); 11, fulls impresos; 12, allisador de fulls; 13, eix portanumerador; 14, roleus d’entintament addicionals; 15, cadena de transport; 16, pinça.